ડી.આર. કોંગો હિંસા: ઉત્તર પૂર્વમાં શંકાસ્પદ બળવાખોર હુમલો – અલ જાઝિરા અંગ્રેજી

ડી.આર. કોંગો હિંસા: ઉત્તર પૂર્વમાં શંકાસ્પદ બળવાખોર હુમલો – અલ જાઝિરા અંગ્રેજી

ડી.આર. કોંગો હિંસા: ઉત્તર પૂર્વમાં શંકાસ્પદ બળવાખોર હુમલો – અલ જાઝિરા અંગ્રેજી


Translating…

Published on Feb 11, 2020

An attack on Mangina in the Democratic Republic of the Congo’s northeast has killed at least 12 people.

Rebel group Allied Democratic Fighters are suspected of carrying out the raids using machetes and guns.

Hundreds of thousands have fled their homes in the Beni region during the last two months, according to UNHCR, the United Nations’ refugee agency.

– Subscribe to our channel: http://aje.io/AJSubscribe
– Follow us on Twitter: https://twitter.com/AJEnglish
– Find us on Facebook: https://www.facebook.com/aljazeera
– Check our website: https://www.aljazeera.com/

#AlJazeeraEnglish #DRCongo #AlliedDemocraticFighters