મનપ્રીત સિંઘ એફઆઇએચ મેન્સ પ્લેયર ofફ ધ યર એવોર્ડ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય બન્યો – ટાઇમ્સ Indiaફ ઈન્ડિયા

મનપ્રીત સિંઘ એફઆઇએચ મેન્સ પ્લેયર ofફ ધ યર એવોર્ડ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય બન્યો – ટાઇમ્સ Indiaફ ઈન્ડિયા

મનપ્રીત સિંઘ એફઆઇએચ મેન્સ પ્લેયર ofફ ધ યર એવોર્ડ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય બન્યો – ટાઇમ્સ Indiaફ ઈન્ડિયા


Translating…

LAUSANNE: National men’s team captain

Manpreet Singh

on Thursday became the first Indian to win the

International Hockey Federation

‘s (FIH) Player of the Year award, capping a memorable 2019 season in which he led the side to Olympic qualification.

The 27-year-old midfielder, thus, became the first from the country to win the accolade since the awards were introduced in 1999.

He beat competition from

Belgium

‘s

Arthur van Dorren

and

Lucas Villa

of Argentina, who came second and third respectively.

Manpreet polled a total of 35.2 per cent of combined votes, which includes National Associations, media, fans and players.

Van Dorren, on the other hand, got combined vote share of 19.7 per cent while Villa polled 16.5 per cent in his favour.

Congratulations to 2019 FIH Player of the year (Men) – @manpreetpawar07 Vote results: Manpreet Singh (IND) -35.2%… https://t.co/cv1U3zI3Hc

— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) 1581596859000

Van Dorren, on the other hand, got combined vote share of 19.7 per cent while Villa polled 16.5 per cent in his favour.

Other players who were nominated for the award were Victor Wegnez of Belgium and Australian duo of Aran Zalewski and Eddie Ockenden.

Manpreet, who had represented India at 2012 London and 2016 Rio Olympics, has enjoyed a long career in the national team since he made his debut in 2011. He now has 260 international appearances under his belt.

Manpreet

Last year, Manpreet led India to victory in the FIH Olympic Qualifiers, securing their Tokyo Olympics spot.

Talking about the last season, Manpreet said: “If you look at our year, we did well in every tournament we participated in. Be it the FIH Series Finals in June or the test series in Belgium where we played the hosts as well as Spain and beat them.

“Our biggest goal in 2019 was to book our berth at the Olympics.”

India achieved that goal in style, beating Russia in the Olympic Qualifiers over two legs — 4-2 and 7-2.

Manpreet dedicated the award to his teammates, saying without their support it wouldn’t have been possible.

“I am truly honoured to win this award and I would like to dedicate this to my team. I also thank my well wishers and hockey fans from around the world for voting in my favour. It is truly humbling to see so much support for Indian hockey,” he said.

2019 FIH Player of the Year (Men) – @manpreetpawar07 shares his thoughts after becoming the first ever Indian to wi… https://t.co/TKHNsTZZrg

— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) 1581596325000

FIH CEO Thierry Weil congratulated all the winners, including Manpreet on their achievements.

“On behalf of FIH, I would like to extend heartfelt congratulations from the whole hockey community to all winners of the 2019 FIH Stars Awards and also to all nominees.

“Thanks to their skills and performances, as well as their teammates, they invite fans all over the world to experience great emotions. We are very grateful to them,” he said.

Hockey India President Mohd Mushtaque Ahmad also congratulated Manpreet.

“He has matured over the years as a player and has proved his importance in the team. He has led India to important victories,” he said.

Besides Manpreet, young midfielder Vivek Sagar Prasad won the FIH Male Rising Star of the Year award, while striker Lalremsiami bagged the 2019 FIH Women’s Rising Star of Year recognition.